The new classic finalistą konkursu Dobry Wzór 2019, teraz na wystawie pokonkursowej.